Σαν Ζωγράφος - Σαν Συγγραφέας - Λοιπές Δραστηριότητες  
Σαν ζωγράφος

Εκθέσεις
Μαθήματα αρχαιοελληνικής ζωγραφικής
'Αρθρα & συνεντεύξεις

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Γενικές αρχές της αρχαιοελληνικής Ζωγραφικής.
Είδη ζωγραφικής: Μυητική, Αναπαραστατική, Συμβολική και Μιμητική ζωγραφική. Προϊστορικές Βραχογραφίες, Μινωϊκές και Μυκηναϊκές τοιχογραφίες. Ανάλυση. Οι έννοιες της Συμμετρίας, του Κάλλους.

Ιστορική Ανασκόπιση της Αρχαιοελληνικής Ζωγραφικής.
Από την Αρχαϊκή στην Ρωμαϊκή εποχή. Ζωγράφοι, Έργα και Σχολές. Κλεάνθης, Αριδίκης, Τηλεφάνης, Σαυρίας, Κράτων, Έκφαντος, Εύμαρος, Κίμωνας, Πάναινος, Πολύγνωτος, Ευήνωρ, Μίκων, Τιμαρέτη, Απολλόδωρος, Ζεύξις, Παρράσιος, Τιμάνθης, Εύπομπος, Πάμφιλος, Αριστείδης ο Θηβαίος, Απελλής, Ευφράνωρ, Νικόμαχος, Φιλόξενος, Πειραϊκός, Νικίας, Διονύσιος, Αντίφιλος, Σεραπίων κλπ. οι Σχολές της Σικυώνας, της Κορίνθου και η Αττικο-Θηβαϊκή Σχολή.

Τεχνικές και υλικά της Αρχαιοελληνικής ζωγραφικής.
Τεχνογνωσία χρωμάτων. Ορυκτά, φυτικά, ζωϊκά και τεχνητά χρώματα. Ατραμέντουμ, ψιμύθιον,Μηλία, Παραιτόνιον, Ερέτρια Γη, Ώχρα, Ινδικό, Μίλτος, Μίνιο, Κιννάβαρι, Σανδαράκη, Σάνδυξ, Ύσγινο, Πορφύρα κλπ. Τρόποι παρασκευής, ιστορική εξέλιξη και ιδιότητες.

Υποστηρίγματα και Συνδετικά Υλικά.
Ξύλο, πέτρα, σοβάς (κονίαμα), πηλός, πανί και περγαμηνή. Τεχνικές και προϋποθέσεις. Ιστορική συνέχεια και χαρακτηριστικά. Νεωτερισμοί της Αρχαιοελληνικής Ζωγραφικής. Συνδετικά υλικά, Αιθέρια Λάδια, Βάλσαμα, Ρετσίνια, Κεριά, Λίπη, Αυγοτέμπερες. Η τεχνική της Εγκαυστικής.