Σαν Ζωγράφος - Σαν Συγγραφέας - Λοιπές Δραστηριότητες

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μπορεί η γνώση του παρελθόντος να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει τη ζωή και να επιφέρει ευεργετικές αλλαγές στην κοσμοαντίληψη και στο σύστημα αξιών μας;

Ο Γιαννης Σπυρόπουλος ανοίγει νέους ορίζοντες υποστηρίζοντας ότι ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι πριν απ' όλα ένα επίπεδο συνειδησιακής εξέλιξης και κατά συνέπεια η κατανόηση του προϋποθέτει μια διαδικασία βαθιάς εσωτερικής μεταμόρφωσης.

Σήμερα ζει στην Αθήνα και συνεχίζει την εξερεύνηση του στον μυστικό και αρχέγονο κόσμο της προϊστορίας δίνοντας διαλέξεις και διευθύνοντας κύκλους σπουδών και εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελληνική, την αγγλική και την ιταλική γλώσσα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.